4 fázy uvoľňovania opatrení počas koronavírusu v Španielsku

AKTUALIZOVANÉ 25. mája 2020. Španielsko začalo v pondelok 4. mája postupné uvoľňovanie opatrení, ktoré zaviedlo v boji proti koronavírusu a vstúpilo tak do fázy 0. Každá z fáz bude trvať minimálne 2 týždne (čo je inkubačná doba ochorenia) a jednotlivé regióny budú zmierňovať opatrenia vlastným tempom v závislosti od epidemiologického stavu a zdravotníckej situácie. Španielsko sa tak môže vrátiť do „normálu“ o 8 týždňov, kedy by mal byť obnovený opätovný voľný pohyb osôb. V tomto článku vám prinášam aktivity, ktoré bude možné vykonávať v každej fáze.

Ohľadom situácie s koronavírusom som vás informovala v článku Zo života v Španielsku: koronavírus, bežný život a reakcia vlády, ktorý aktualizujem každý deň na od jej vzniku a teda 13. marca 2020 priamo zo španielskej Zaragozy. V článku nájdete aj aktuálne štatistiky ohľadom počtu nakazených osôb, úmrtí, ako aj počtu vyliečených osôb. Španielsko zmenilo klasifikáciu uvádzania počtu infikovaných, kedy od 26. apríla do štatistík zahŕňa iba prípady ľudí, ktorým vyšiel pozitívny test na ochorenie COVID-19 a teda bol u nich priamo dokázaný vírus (PCR). Zo štatistík vylúčili ľudí, ktorým test ukázal zvýšené protilátky v tele. Preto sú čísla nakazených ľudí od tohto dátumu omnoho nižšie.

Od čoho závisí dĺžka jednotlivých fáz?

 • Kapacity zdravotníckeho systému (situácia v nemocniciach, počet lôžok na JIS-ke)
 • Epidemiologická situácia (diagnózy, miera nakazených ľudí)
 • Dodržiavanie opatrení ochrany zdravia na pracovisku, v obchodoch a vo verejnej doprave
 • Ďalšie sociálno-ekonomické ukazovatele

Španielsko začalo v pondelok 4. mája s fázou uvoľňovania opatrení 0. Štyri španielske ostrovy (Formentera, Hierro, La Graciosa a la Gomera) v rovnakom čase vstúpili do fázy 1. Ako uvádza jeden z najväčších španielskych denníkov El País, takto budú vyzerať jednotlivé fázy v Španielsku stanovené španielskou vládou a ich povolené aktivity:

*(Jednotlivé aktivity boli doplnené aj z aragónskeho denníka Heraldo.)

Fáza 0 (Príprava)

Začiatok: 4. mája 2020
Predpokladaný koniec: 10. mája 2020

 • Prechádzky a individuálne športové aktivity v stanovených časoch a s dodržiavaním opatrení (dostatočná vzdialenosť, používanie rúšok, atď)

Prechádzky ľudí: od 6:00 do 10:00 hod. a od 20:00 do 23:00 hod. (max. 1 km od domu/1 raz za deň)
Športovci: od 6:00 do 10:00 hod. a od 20:00 do 23:00 hod. (vykonávanie individuálnych športov bez obmedzenia vzdialenosti vo vlastnom meste alebo obci)
Ľudia nad 70 rokov alebo osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu: od 10:00 do 12:00 hod. a od 19:00 do 20:00 hod.
Deti do 14 rokov: od 12:00 do 19:00 hod. s doprovodom 1 dospelej osoby (podľa doterajších obmedzení – max. 1 km od domu a v čase 1 hodiny, max. 3 deti)
Obce do 5 000 obyvateľov: bez obmedzení

 • Individuálne tréningy profesionálov
 • Otvorenie malých prevádzok (do 400 m štvorcových) s možnosťou výdaja (dopredu objednaného) tovaru a jedla cez okienko, kedy budú mať prednosť ľudia nad 65 rokov, pričom musí byť dodržaná 2-metrová vzdialenosť
 • Otvorenie kaderníctiev (kaderníci musia používať ochranné rúška a rukavice), kníhkupectiev, železiarní, krajčírstiev a opravy obuvi s dopredu dohodnutým termínom „cita previa“
 • Otvorenie zubných ambulancií s dopredu dohodnutým termínom, ako aj optík
Faza 0 Individuálne tréningy profesionálov
Fáza 0 v Španielsku: Individuálne tréningy profesionálov

Fáza 1 (Počiatočná fáza)

Predpokladaný začiatok: 11. mája 2020
Predpokladaný koniec: 24. mája 2020

Autonómne spoločenstvá, ktoré prechádzajú do fázy 1 nájdete vymenované v článku Zo života v Španielsku: Koronavírus, bežný život a reakcia vlády (Sobota 9. 5.) 

 • Prechádzky a individuálne športové aktivity v stanovených časoch a s dodržiavaním opatrení (dostatočná vzdialenosť, používanie rúšok, atď) – viď časy uvedené vo fáze 0 – ZMENA!!! (platí od 25. 5.) – novinkou je, že deti do 14 rokov môžu ísť na prechádzku v sprievode obidvoch rodičov a taktiež sú možné prechádzky v skupine do 10 ľudí
  *niektoré provincie majú povolený vstup na pláže pre ľudí, ktorí žijú do 1 km v jej okolí (ako napríklad Vigo, A Coruña alebo Valdoviño) – na pláži sú povolené individuálne športy ako je surfovanie, padlovanie na doske a windsurfing, možnosť plávania závisí od oblasti v Španielsku, ktorá to povoľuje
 • Možnosť návštev rodiny a kamarátov do 10 ľudí v rovnakej provincii (pri dodržaní bezpečnostnej vzdialenosti a ľudí bez príznakov choroby) v domácom prostredí alebo vonku, pričom návštevy nemajú vyhradený čas, tak ako nákupy potravín
 • Turistika na horách je povolená iba so spoločnosťou, ktorá organizuje tieto aktivity s maximálnym počtom 10 ľudí
 • Presun autom z jedného mesta na druhé (nie je potrebné nosenie rúška osobám žijúcich v jednej domácnosti, ako aj osobe cestujúcej samostatne, avšak viaceré osoby v aute, ktoré nežijú v jednej domácnosti musia mať rúško)
 • Cestovanie na (vlastnú) chatu na pláži alebo na horách v rovnakej provinciiZMENA!!! (táto aktivita sa najprv nachádzala vo fáze 2, presunuli ju však do 1. fázy)
 • Otvorenie malých prevádzok (do 400 m štvorcových, s prednosťou nákupu ľudí nad 65 rokov)
 • Otvorenie terás (s kapacitou do 50 %, s 2-metrovou bezpečnostnou vzdialenosťou, max. do 10 ľudí v skupine)
 • Otvorenie hotelov a ubytovacích zariadení (spoločné priestory zostanú zatvorené)
 • Vykonávanie bohoslužieb (s kapacitou do 30 %)
 • Otvorenie činnosti v poľnohospodárstve a rybárstve
 • Polovičné tréningy ligových hráčov
 • Športové aktivity amatérov, ktoré nevyžadujú fyzický kontakt (bicyklovanie, beh, kolobežkovanie, surfovanie, atď.), ani využívanie šatní
 • Otvorenie fitness centier s možnosťou individuálneho cvičenia (za predpokladu dopredu dohodnutého termínu)
 • Otvorenie (vonkajších) trhovísk s rešpektovaním bezpečnostnej vzdialenosti
 • Kultúrne predstavenia pre menej ako 30 ľudí v uzatvorených priestoroch a menej ako 200 ľudí vo vonkajších priestoroch
 • Otvorenie múzeí s tretinovou kapacitou
 • Posledná rozlúčka so zosnulým (max. 10 ľudí v zatvorenej miestnosti a 15 ľudí vonku)
Faza 1 Otvorenie terás (s kapacitou do 50 %, s 2-metrovou bezpečnostnou vzdialenosťou, max. do 10 ľudí v skupine)
Fáza 1 v Španielsku: Otvorenie terás (s kapacitou do 50 %, s 2-metrovou bezpečnostnou vzdialenosťou, max. do 10 ľudí v skupine)

Fáza 2 (Stredná fáza)

Predpokladaný začiatok: 25. mája 2020
Predpokladaný koniec: 7. júna 2020

Autonómne spoločenstvá, ktoré prechádzajú do fázy 2 nájdete vymenované v článku Zo života v Španielsku: Koronavírus, bežný život a reakcia vlády (Piatok 22. 5.) 

 • Zrušenie časových obmedzení (s výnimkou 3 hodín) na prechádzky, športovanie a vychádzky s deťmi (španielska vláda ponechala časy pre ľudí nad 70 rokov a to od 10:00 do 12:00 hod. a od 19:00 do 20:00 hod.) – ZMENA!!! – novinkou je, že deti do 14 rokov môžu ísť na prechádzku v sprievode obidvoch rodičov a taktiež sú možné prechádzky v skupine do 10 ľudí
 • Otvorenie reštaurácií (ich vnútorných priestorov) s maximálnou kapacitou 40 % pri dodržaní 2-metrovej bezpečnostnej vzdialenosti
 • Kiná, divadlá, kultúrne pamiatky a sály s tretinovou kapacitou (max. 50 ľudí v miestnosti, 400 ľudí vo voľnom priestranstve)
 • Kultúrne aktivity do 50 (sediacich) ľudí, do 400 (sediacich) ľudí pod holým nebom
 • Otvorenie kúpalísk s 30 % kapacitou, s dohodnutím času vopred a dodržaním 2-metrového odstupu medzi kúpajúcimi
 • Otvorenie pláží, kde je povolené vykonávať individuálne športy a bez fyzického kontaktu (pre amatérov, ako aj pre profesionálov)
 • Vykonávanie bohoslužieb (s povolenou kapacitou do 50 %)
 • Povolenie poľovačiek a rybolovu
 • Otvorenie vzdelávacích inštitúcií (základné školy a inštitúty) pre deti, ktoré potrebujú prebrať zameškané učivo (nový školský rok sa však v Španielsku začne až v septembri 2020)
 • Expozičné sály s maximálnou kapacitou 30 %
 • Otvorenie obchodných centier (spoločenské priestory môžu byť naplnené na 30 % a obchodné priestory na 40 %, zóny pre deti budú naďalej zatvorené)
 • Hotely v Aragónsku môžu byť vyťažené od 30 do 50 % (každý región Španielska si stanovuje svoje percento stavu naplnenia hotela)
 • Otvorenie spoločenských priestorov v hoteloch a knižniciach s maximálnou kapacitou 30 %
 • Turistika na horách je povolená iba s oficiálnou spoločnosťou, ktorá organizuje takéto aktivity s maximálnym počtom 20 ľudí
 • Svadby s maximálnou kapacitou do 50 % (max. 100 ľudí v otvorenom priestranstve, 50 ľudí v uzatvorenom priestranstve)
 • Návšteva seniorov v domovoch dôchodcov (vo výnimočných prípadoch, napr. na sklonku ich života)
 • Na pohrebe a kremácii sa môže zúčastniť 25 ľudí (vo voľnom priestranstve, v uzatvorenom 15 ľudí)

Je možné, že obce v Španielsku pod 10-tisíc obyvateľov by mohli prejsť do 3. fázy uvoľňovania opatrení už počas 2. fázy, aby naštartovali ekonomiku. O tomto kroku rokujú šéfovia jednotlivých regionálnych parlamentov.

Fáza 2 Kiná a reštaurácie s tretinovou kapacitou (taktiež je možná návšteva pamiatok a expozičných sál)
Fáza 2 v Španielsku: Kiná a reštaurácie s tretinovou kapacitou (taktiež je možná návšteva pamiatok a expozičných sál)

Fáza 3 (Pokročilá fáza)

Predpokladaný začiatok: 8. júna 2020

 • Reštaurácie nebudú mať obmedzenia týkajúce sa kapacity, ale bude potrebné dodržiavať vzdialenosť klientov medzi sebou
 • Pohyb osôb bude voľnejší
 • Otvorenie fitness centier a umožnenie skupinových aktivít
 • Možnosti naplnenia priestorov (napríklad v obchodoch) bude možné zvýšiť až na 50 % kapacity
 • Diskotéky a nočné podniky môžu byť vyťažené len do jednej tretiny
 • Otvorenie pláží pri dodržaní bezpečnostných podmienok a vzdialenosti
 • Býčie arény s obmedzenou kapacitou, 1 osoba na 9 metrov štvorcových

Doteraz španielska vláda nepotvrdila otvorenie verejných kúpalísk a taktiež možnosť vycestovať do druhej provincie alebo regiónu Španielska. Predpokladá sa, že to nebude možné až do konca júna. Pre ľudí, ktorí pracujú z domu sa odporúča až do začiatku fázy 3 vykonávať pracovnú činnosť z domu, čo však môže vláda neskôr predĺžiť.

Faza 3 Otvorenie pláží pri dodržaní bezpečnostných podmienok a vzdialenosti
Fáza 3 v Španielsku: Otvorenie pláží pri dodržaní bezpečnostných podmienok a vzdialenosti

Normálny stav

Predpokladaný začiatok: koniec júna

Koncom júna 2020 sa predpokladá návrat do normálneho stavu v Španielsku pri dodržaní hygienických zásad a bezpečnostnej vzdialenosti. Ak bude naďalej pokračovať trend znižovania počtu prípadov koronavírusom, pandémia ochorenia COVID-19 sa skončí a bude úplne pod kontrolou 9. septembra, hovorí o tom štúdia uskutočnená odborníkmi zo Singapore University of Technology and Design.

Koronavírus v Španielsku a jej opatrenia

 • Od pondelka 16. marca platí v celom Španielsku mimoriadny stav „estado de alarma“, ktorý by mal trvať do 7. júna.
 • Od rovnakého dátumu (16. 3.) Španielsko zatvorilo svoje pozemné hranice. Prejsť cez hranice je možné iba občanom Španielska, rezidentom s rezidenčnou kartou, pohraničným a humanitárnym pracovníkom.
 • Španielsko otvorí brány pre zahraničný turizmus v júli. Termín a za akých podmienok zatiaľ nie je špecifikovaný.
 • V dopravných prostriedkoch je od 4. mája povinnosť nosiť rúška a od 21. mája je ich nosenie povinné aj na ulici, ako aj v uzatvorených priestoroch, ak nie je možné dodržať 2-metrovú bezpečnostnú vzdialenosť.

Aktualizované informácie každý deň, nájdete v článku:

Zo života v Španielsku: Koronavírus, bežný život a reakcia vlády

V dopravných prostriedkoch je od pondelka (4. 5.) povinnosť nosiť rúška.
V dopravných prostriedkoch v Španielsku je od pondelka (4. 5.) povinnosť nosiť rúška.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.